UC Kids

L’Ajuntament de Puigcerdà  i el Club Esportiu Cerdanya Pirineus garanteixen la confidencialitat de les dades personals, d’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquestes dades, seran recollides i tractades per l’Àrea d’esports de l’Ajuntament de Puigcerdà. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podeu adreçar un escrit a info@clubcerdanyapirineus.com.